КУРСИ НАВЧАННЯ
BAS ERP та BAS КУП

 • навчання проводять сертифіковані спеціалісти з практичним досвідом
 • ексклюзивна методика навчання в маленьких групах (4-6 осіб)
 • тільки практичні заняття
 • офіційне свідоцтво від Спілки Автоматизаторів Бізнесу
 • графік навчання складається з урахуванням побажань кожного слухача
Курси по рішенням BAS ERP та BAS КУП будуть корисними:

✔️ Менеджерам середньої ланки, фінансистам, економістам, бухгалтерам, які хочуть впевнено працювати в сучасній ERP-системі
✔️ Технологам, диспетчерам та виробничому персоналу – для планування та управління виробництвом в ERP за методиками ББМ та MES
✔️ Консультантам та бізнес-аналітикам, які планують впроваджувати програму

Аккордеон
 • Налаштування розділів обліку і параметрів системи
 • Загальна нормативно-довідкова інформація
 • Початкові залишки
 • Умови продажів: оферти, графіки оплати, прайс-листи, знижки
 • Документообіг продажів: угоди, комерційні пропозиції, замовлення клієнтів
 • Забезпечення та виконання замовлень клієнтів. Реалізація товарів і послуг та повернення товарів
 • Умови купівель: етапи оплати, прайс-листи постачальників та параметри забезпечення
 • Формування замовлень постачальникам за потребами. Забезпечення складів
 • Надходження товарів, імпорт, ТЗВ
 • Внутрішній рух товарів. Комплектація
 • Звірка та коригування залишків
 • Малоцінні активи та операції на складі. ТМЦ в експлуатації
 • Розрахунки з продажів-купівель
 • Управління грошовими коштами: планування, створення платіжного календаря, відображення фактичного руху грошових коштів
 • Розрахунки з підзвітними особами
 • Валовий прибуток від основної діяльності
 • Витрати та доходи неосновної діяльності
 • Фінансовий результат та аналіз результатів діяльності
 • Витрати майбутніх періодів
 • Грошові розрахунки між організаціями
Оперативний контур BAS ERP та BAS КУП
Програма курсу
Аккордеон
 • Налаштування розділів і параметрів системи
 • Загальна нормативно-довідкова інформація
 • Заповнення НДІ для виробництва
 • Початкові залишки
 • Налаштування параметрів забезпечення
 • Замовлення на виробництво і замовлення клієнтів
 • Забезпечення матеріалів для виробництва
 • Виконання замовлень на виробництво
 • Планові ціни і планові калькуляціїа
 • Виробництво за замовленнями на виробництво (за розпорядженням)
 • Виробництво за замовленнями клієнтів (без розпоряджень)
 • Облік виробничих операцій переробника (надходження в переробку)
 • Облік виробничих операцій давальця (передача в переробку)
 • НДІ для обліку і розподілу виробничих витрат
 • Накопичення витрат
 • Регламентні процедури щодо розподілу витрат
 • Розрахунок та аналіз фактичної собівартості
 • НДІ для ремонтної діяльності
 • Планування ремонтів
 • Виконання замовлення на ремонт
 • Регламентні процедури та аналіз витрат на ремонт
Виробничий контур BAS ERP
Програма курсу
Аккордеон
 • Налаштування обліку та загальна нормативно-довідкова інформація
 • Інформація про організації. Налаштування облікової політики
 • Налаштування бухгалтерського обліку номенклатури
 • Налаштування правил відображення бухгалтерських рахунків в документах обліку руху грошових коштів та взаєморозрахунків
 • Облік грошових коштів підприємства та взаєморозрахунків
 • Аналіз руху грошових коштів та взаєморозрахунків
 • Облік доходів та витрат
 • Аналіз доходів, витрат і фінансових результатів
 • НДІ та налаштування параметрів підсистем для виробництва
 • Оперативний облік у виробництві (передача матеріалів у виробництво, виробіток співробітників, випуск продукції)
 • Реєстрація та розподіл виробничих витрат (номенклатурні витрати, трудовитрати, постатейні витрати)
 • Аналіз планової та фактичної собівартості
 • Принципи, механізми та налаштування обліку ПДВ
 • Вихідні податкові документи (Податкові зобов'язання) та Вхідні податкові документи (Податковий кредит)
 • ПДВ при імпорті та експорті
 • Податкові призначення та коригування ПДВ
 • Облік капітальних інвестицій
 • Введення в експлуатацію основних засобів та нематеріальних активів
 • Облік екслуатаційних витрат по необоротних активах
 • Формування проводок регламентними операціями. Реєстрація і коригування проводок вручну
 • Перевірка проводок, аналіз даних бухгалтерського обліку
 • Регламентована звітність
Регламентований облік в BAS ERP та BAS КУП
Програма курсу
Аккордеон
 • Опис підприємства та бюджетної моделі
 • Загальні налаштування
 • Загальна нормативно-довідкова інформація
 • Нормативно-довідкова інформація підсистеми бюджетування
 • Бюджет валового прибутку
 • Налаштування правил отримання фактичних даних
 • Налаштування зв’язків показників і статей бюджетів
 • Бюджет купівель
 • Бюджет запасів
 • Бюджет руху грошових коштів
 • Планування в підсистемі Бюджетування
 • Відображення товарних планів в бюджетуванні
 • Бюджетні звіти
 • План-фактний аналіз руху грошових коштів (РГК)
 • Облік фактичних витрат
 • Нефінансові показники
 • Планування витрат підрозділів
 • Бюджет доходів та витрат (БДВ). Розподіл витрат та фінансовий результат
 • Налаштування коректного відображення залишків
 • Вихідні податкові документи (Податкові зобов'язання)
 • Побудова бюджетного Балансу
 • Керування бюджетним процесом
 • Налаштування лімітів витрачання грошових коштів
 • Встановлення та контроль лімітів витрачання грошових коштів
Бюджетування в BAS ERP та BAS КУП
Програма курсу
Аккордеон
 • Налаштування розділів обліку і параметрів системи
 • Загальна нормативно-довідкова інформація
 • Підключення та налаштування торгового обладнання
 • Створення видів цін та формування прайс-листів
 • Призначення автоматичних знижок
 • Надходження товару від постачальника на головний склад та роздрібний склад
 • Формування замовлень на переміщення. Переміщення товару між складами з використанням ордерної схеми
 • Налаштування робочого місця касира (РМК)
 • Видача грошових коштів в касу ККМ
 • Відкриття касової зміни. Внесення грошових коштів в касу ККМ
 • Оформлення продажів. Повернення товарів. Відображення оплати готівкою та/або безготівкові розрахунки
 • Закриття касової зміни. Передача роздрібного виторгу
 • Реєстрація подарункових сертифікатів
 • Продаж подарункових сертифікатів
 • Оплата подарунковим сертифікатом
 • Повернення подарункового сертифікату
 • Налаштування бонусних програм та карт лояльності
 • Налаштування нарахування бонусних балів
 • Оплата бонусними балами
 • Оплата бонусними балами
 • Списання бонусних балів
 • Аналіз залишків бонусних балів
 • Валовий прибуток роздробу за підрозділами
 • Динаміка роздрібних продажів
 • Грошові кошти в касах ККМ
 • Аналіз виконання асортименту
 • Порівняльний аналіз динаміки асортименту продажів
Облік роздрібної торгівлі в BAS ERP та BAS КУП
Програма курсу
Аккордеон
 • Стартові налаштування інформаційної бази
 • Структура підприємства та організацій
 • Підрозділи, посади, види стажу
 • Графіки роботи
 • Штатний розклад
 • Початкові дані про співробітників
 • Дані про працівників
 • Прийоми на работу, кадрові переведення, звільнення
 • Організаційно-штатна структура, тарифні сітки
 • Кадрові зміни організації
 • Використання договорів ЦПХ
Кадровий облік в BAS ERP та BAS КУП
Програма курсу
Аккордеон
 • Нормативні графіки роботи та призначення графіків
 • Неявки, нічні, лікарняні
 • Розрахунок відрядження, сумісництво, відрядний заробіток
 • Розрахунок зарплати
 • Аналіз зарплати і робочого часу
 • Підвищення зарплати та налаштування оплати за різними ставками
 • Розрахунок відпускних
 • Робота з документами оплати праці працівника
 • Виплата заробітної плати та розрахунки з державою
 • Розрахунки за лікарняними листами
 • Нарахування авансу
 • Робота з документами оплати праці працівника
 • Розрахунки за лікарняними листами
 • Нарахування авансу
 • Виплата заробітної плати та розрахунки з державою
 • Аналіз операцій з виплати зарплати
 • Відображення зарплати в обліку
 • Фінансовий облік зарплати
 • Резерви відпусток
 • Використання резервів
Розрахунок зарплати в BAS ERP та BAS КУП
Програма курсу
Спілкування з викладачем та доступ до навчальної бази 24/7
Сертифіковані методичні
матеріали

Додаткові завдання та тестування

Офіційне Свідоцтво САБ

Після успішного завершення курсу Ви отримуєте Свідоцтво від Спілки Автоматизаторів Бізнесу, яке цінується роботодавцями

Сертифікація "Професіонал"

Всі випускники курсу за бажанням можуть пройти сертифікацію "Професіонал" та підтвердити рівень своєї компетенції

Що Вас чекає на нашому курсі
Онлайн-заняття за зручним графіком
Викладачі курсу
Сертифіковані викладачі-практики з досвідом роботи на реальних проектах впровадження ERP-систем
Ліана Кириленко
Провідний викладач ЦСН
 • Сертифікований викладач BAS УТ та ще 14 курсів BAS
 • Кандидат економічних наук
 • Досвід роботи на підприємствах та викладачем ЦСН
 • Участь у 7 проектах впровадження ПП лінійки BAS
 • Навчання 1000+ користувачів, з них 50+ корпоративних клієнтів
Дмитро Бречко
Провідний викладач ЦСН
 • Сертифікований спеціаліст-консультант з BAS ERP, методист
 • Викладач 11 курсів по ПП лінійки BAS
 • Досвід роботи на підприємствах та викладачем ЦСН
 • Участь у 10 проектах впровадження ERP-систем
 • Навчання 700+ користувачів, з них 100+ корпоративних клієнтів
Оперативний контур BAS ERP та BAS КУП
від 2770 грн
24 години

• Друкований посібник
• Віддалений доступ до програми
• Офіційне свідоцтво САБ
• Свідоцтво навчального центру
• Відеозаписи занять

Облік роздрібної торгівлі в BAS ERP та BAS КУП
від 2790 грн
21 година

• Друкований посібник
• Віддалений доступ до програми
• Офіційне свідоцтво САБ
• Свідоцтво навчального центру
• Відеозаписи занять
Регламентований облік в BAS ERP та BAS КУП
від 3360 грн
32 години

• Друкований посібник
• Віддалений доступ до програми
• Офіційне свідоцтво САБ
• Свідоцтво навчального центру
• Відеозаписи занять
Кадровий облік у BAS ERP та BAS КУП
від 2270 грн
16 годин

• Друкований посібник
• Віддалений доступ до програми
• Офіційне свідоцтво САБ
• Свідоцтво навчального центру
• Відеозаписи занять
Виробничий контур BAS ERP
від 2990 грн
24 години

• Друкований посібник
• Віддалений доступ до програми
• Офіційне свідоцтво САБ
• Свідоцтво навчального центру
• Відеозаписи занять
Бюджетування в BAS ERP та BAS КУП
від 3200 грн
24 години

• Віддалений доступ до програми
• Практикуми в електронному вигляді
• Свідоцтво навчального центру
• Відеозаписи занять
Розрахунок зарплати в BAS ERP та BAS КУП
від 3360 грн
32 години

• Друкований посібник
• Віддалений доступ до програми
• Офіційне свідоцтво САБ
• Свідоцтво навчального центру
• Відеозаписи занять
Про нас
Сертифікований навчальний центр Procom – лідер серед центрів сертифікованого навчання роботі з програмними продуктами систем «1С:Підприємство» та «BAS» (Business Automation Software) в Україні. Команда центру складається з сертифікованих викладачів-практиків, які мають досвід роботи на проектах впровадження ERP-систем для середніх та великих підприємств з різних галузей – машинобудування та важка металургія, легка промисловість, логістика, фармацевтика, харчова промисловість, фінансові установи.
Щороку навчання у центрі проходять близько 500 слухачів по 34 сертифікованим та авторським курсам.
Навчання у сертифікованому центрі Procom – це запорука для професійного та кар`єрного росту.
Наші партнери
За 18 років ми підготували понад 10 000 фахівців. Нашими постійними клієнтами і партнерами стали більше 200 успішних компаній. Нам довіряють навчання співробітників та рішення бізнес-задач!
Навчайтесь на онлайн-курсах BAS ERP та BAS КУП - підвищуйте рівень своєї кваліфікації та доходів!
Потрібна консультація ?
Заповніть форму, щоб отримати консультацію щодо навчання,
або телефонуйте за номером
(097)-883-55-31
Made on
Tilda