КУРСИ НАВЧАННЯ
BAS ERP

 • навчання проводять сертифіковані спеціалісти з практичним досвідом
 • ексклюзивна методика навчання в маленьких групах (4-6 осіб)
 • тільки практичні заняття
 • графік навчання складається з урахуванням побажань кожного слухача

Навчайтеся на наших онлайн-курсах – підвищуйте рівень своєї кваліфікації та доходів!

Надсилаючи форму, ви погоджуєтесь з умовами обробки персональних даних

Аккордеон
 • Налаштування розділів обліку і параметрів системи
 • Загальна нормативно-довідкова інформація
 • Початкові залишки
 • Умови продажів: оферти, графіки оплати, прайс-листи, знижки
 • Документообіг продажів: угоди, комерційні пропозиції, замовлення клієнтів
 • Забезпечення та виконання замовлень клієнтів. Реалізація товарів і послуг та повернення товарів
 • Умови купівель: етапи оплати, прайс-листи постачальників та параметри забезпечення
 • Формування замовлень постачальникам за потребами. Забезпечення складів
 • Надходження товарів, імпорт, ТЗВ
 • Внутрішній рух товарів. Комплектація
 • Звірка та коригування залишків
 • Малоцінні активи та операції на складі. ТМЦ в експлуатації
 • Розрахунки з продажів-купівель
 • Управління грошовими коштами: планування, створення платіжного календаря, відображення фактичного руху грошових коштів
 • Розрахунки з підзвітними особами
 • Валовий прибуток від основної діяльності
 • Витрати та доходи неосновної діяльності
 • Фінансовий результат та аналіз результатів діяльності
 • Витрати майбутніх періодів
 • Грошові розрахунки між організаціями
Оперативний контур BAS ERP
Програма курсу
Аккордеон
 • Налаштування розділів і параметрів системи
 • Загальна нормативно-довідкова інформація
 • Заповнення НДІ для виробництва
 • Початкові залишки
 • Налаштування параметрів забезпечення
 • Замовлення на виробництво і замовлення клієнтів
 • Забезпечення матеріалів для виробництва
 • Виконання замовлень на виробництво
 • Планові ціни і планові калькуляціїа
 • Виробництво за замовленнями на виробництво (за розпорядженням)
 • Виробництво за замовленнями клієнтів (без розпоряджень)
 • Облік виробничих операцій переробника (надходження в переробку)
 • Облік виробничих операцій давальця (передача в переробку)
 • НДІ для обліку і розподілу виробничих витрат
 • Накопичення витрат
 • Регламентні процедури щодо розподілу витрат
 • Розрахунок та аналіз фактичної собівартості
 • НДІ для ремонтної діяльності
 • Планування ремонтів
 • Виконання замовлення на ремонт
 • Регламентні процедури та аналіз витрат на ремонт
Виробничий контур BAS ERP 2.5
Програма курсу
Аккордеон
 • Налаштування обліку та загальна нормативно-довідкова інформація
 • Інформація про організації. Налаштування облікової політики
 • Налаштування бухгалтерського обліку номенклатури
 • Налаштування правил відображення бухгалтерських рахунків в документах обліку руху грошових коштів та взаєморозрахунків
 • Облік грошових коштів підприємства та взаєморозрахунків
 • Аналіз руху грошових коштів та взаєморозрахунків
 • Облік доходів та витрат
 • Аналіз доходів, витрат і фінансових результатів
 • НДІ та налаштування параметрів підсистем для виробництва
 • Оперативний облік у виробництві (передача матеріалів у виробництво, виробіток співробітників, випуск продукції)
 • Реєстрація та розподіл виробничих витрат (номенклатурні витрати, трудовитрати, постатейні витрати)
 • Аналіз планової та фактичної собівартості
 • Принципи, механізми та налаштування обліку ПДВ
 • Вихідні податкові документи (Податкові зобов'язання) та Вхідні податкові документи (Податковий кредит)
 • ПДВ при імпорті та експорті
 • Податкові призначення та коригування ПДВ
 • Облік капітальних інвестицій
 • Введення в експлуатацію основних засобів та нематеріальних активів
 • Облік екслуатаційних витрат по необоротних активах
 • Формування проводок регламентними операціями. Реєстрація і коригування проводок вручну
 • Перевірка проводок, аналіз даних бухгалтерського обліку
 • Регламентована звітність
Регламентований облік в BAS ERP
Програма курсу
Аккордеон
 • Опис підприємства та бюджетної моделі
 • Загальні налаштування
 • Загальна нормативно-довідкова інформація
 • Нормативно-довідкова інформація підсистеми бюджетування
 • Бюджет валового прибутку
 • Налаштування правил отримання фактичних даних
 • Налаштування зв’язків показників і статей бюджетів
 • Бюджет купівель
 • Бюджет запасів
 • Бюджет руху грошових коштів
 • Планування в підсистемі Бюджетування
 • Відображення товарних планів в бюджетуванні
 • Бюджетні звіти
 • План-фактний аналіз руху грошових коштів (РГК)
 • Облік фактичних витрат
 • Нефінансові показники
 • Планування витрат підрозділів
 • Бюджет доходів та витрат (БДВ). Розподіл витрат та фінансовий результат
 • Налаштування коректного відображення залишків
 • Вихідні податкові документи (Податкові зобов'язання)
 • Побудова бюджетного Балансу
 • Керування бюджетним процесом
 • Налаштування лімітів витрачання грошових коштів
 • Встановлення та контроль лімітів витрачання грошових коштів
Бюджетування в BAS ERP
Програма курсу
Аккордеон
 • Налаштування розділів обліку і параметрів системи
 • Загальна нормативно-довідкова інформація
 • Підключення та налаштування торгового обладнання
 • Створення видів цін та формування прайс-листів
 • Призначення автоматичних знижок
 • Надходження товару від постачальника на головний склад та роздрібний склад
 • Формування замовлень на переміщення. Переміщення товару між складами з використанням ордерної схеми
 • Налаштування робочого місця касира (РМК)
 • Видача грошових коштів в касу ККМ
 • Відкриття касової зміни. Внесення грошових коштів в касу ККМ
 • Оформлення продажів. Повернення товарів. Відображення оплати готівкою та/або безготівкові розрахунки
 • Закриття касової зміни. Передача роздрібного виторгу
 • Реєстрація подарункових сертифікатів
 • Продаж подарункових сертифікатів
 • Оплата подарунковим сертифікатом
 • Повернення подарункового сертифікату
 • Налаштування бонусних програм та карт лояльності
 • Налаштування нарахування бонусних балів
 • Оплата бонусними балами
 • Оплата бонусними балами
 • Списання бонусних балів
 • Аналіз залишків бонусних балів
 • Валовий прибуток роздробу за підрозділами
 • Динаміка роздрібних продажів
 • Грошові кошти в касах ККМ
 • Аналіз виконання асортименту
 • Порівняльний аналіз динаміки асортименту продажів
Облік роздрібної торгівлі в BAS ERP
Програма курсу
Аккордеон
 • Стартові налаштування інформаційної бази
 • Структура підприємства та організацій
 • Підрозділи, посади, види стажу
 • Графіки роботи
 • Штатний розклад
 • Початкові дані про співробітників
 • Дані про працівників
 • Прийоми на работу, кадрові переведення, звільнення
 • Організаційно-штатна структура, тарифні сітки
 • Кадрові зміни організації
 • Використання договорів ЦПХ
Кадровий облік в BAS ERP
Програма курсу
Аккордеон
 • Нормативні графіки роботи та призначення графіків
 • Неявки, нічні, лікарняні
 • Розрахунок відрядження, сумісництво, відрядний заробіток
 • Розрахунок зарплати
 • Аналіз зарплати і робочого часу
 • Підвищення зарплати та налаштування оплати за різними ставками
 • Розрахунок відпускних
 • Робота з документами оплати праці працівника
 • Виплата заробітної плати та розрахунки з державою
 • Розрахунки за лікарняними листами
 • Нарахування авансу
 • Робота з документами оплати праці працівника
 • Розрахунки за лікарняними листами
 • Нарахування авансу
 • Виплата заробітної плати та розрахунки з державою
 • Аналіз операцій з виплати зарплати
 • Відображення зарплати в обліку
 • Фінансовий облік зарплати
 • Резерви відпусток
 • Використання резервів
Розрахунок зарплати в BAS ERP
Програма курсу
Методичні
матеріали
Онлайн-заняття за зручним графіком
Спілкування з викладачем та доступ до навчальної бази 24/7
Додаткові завдання та
тестування
Що Вас чекає на нашому курсі
Викладачі
Сертифіковані викладачі-практики з досвідом роботи на реальних проектах впровадження
Курси
Оперативний контур BAS ERP
від 3430 грн
24 години

• Друкований посібник
• Віддалений доступ до програми
• Свідоцтво навчального центру
• Відеозаписи занять
Виробничий контур BAS ERP 2.5
від 5757 грн
24 години

• Друкований посібник
• Віддалений доступ до програми
• Свідоцтво навчального центру
• Відеозаписи занять
Бюджетування в BAS ERP
від 3200 грн
24 години

• Віддалений доступ до програми
• Практикуми в електронному вигляді
• Свідоцтво навчального центру
• Відеозаписи занять
Регламентований облік в BAS ERP
від 3200 грн
32 години

• Друкований посібник
• Віддалений доступ до програми
• Свідоцтво навчального центру
• Відеозаписи занять
Облік роздрібної торгівлі в BAS ERP
від 2790 грн
21 година

• Друкований посібник
• Віддалений доступ до програми
• Свідоцтво навчального центру
• Відеозаписи занять
Розрахунок зарплати в BAS ERP
від 3360 грн
32 години

• Друкований посібник
• Віддалений доступ до програми
• Свідоцтво навчального центру
• Відеозаписи занять
Кадровий облік у BAS ERP
від 2270 грн
16 годин

• Друкований посібник
• Віддалений доступ до програми
• Свідоцтво навчального центру
• Відеозаписи занять
Наші партнери
За 18 років ми підготували понад 10 000 фахівців. Нашими постійними клієнтами і партнерами стали більше 200 успішних компаній. Нам довіряють навчання співробітників та рішення бізнес-задач!
Навчайтеся на наших онлайн-курсах – підвищуйте рівень своєї кваліфікації та доходів!
Потрібна консультація?
Заповніть форму, щоб отримати консультацію з навчання, або телефонуйте за номером: